Khách hàng

Phản hồi của những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm Ghế Massage QueenCrown trong suốt những năm qua.

Anh Tú mua tặng bố

Địa chỉ: Huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

Anh Tuấn mua tặng bố

Địa chỉ: Hải Dương

Anh Lê mua tặng bố

Địa chỉ: TP HCM

Chị Huệ mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hà Nội

Anh Hải mua tặng bố

Địa chỉ: Hải Phòng

Anh Thiện mua tặng bố

Địa chỉ: Đaklak

Anh Vũ mua tặng bố

Địa chỉ: Ba Vì

Anh Thông mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hải Phòng

Anh Thông mua tặng mẹ

Địa chỉ: Hải Phòng