queencrown
queencrown
messenger

Chat Face

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 0833305555

Ghế Massage Toàn Thân

GHẾ MASSAGE PHỔ THÔNG

Ghế massassge Queen Crown QC V5

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Loa Bluetooth cao cấp


Queencrown

Giá:

18.495.000đ

Giá công bố : 26.800.000đ

Ghế massage Queen Crown QE 79

Công nghệ 4D - Rô bốt massage


Massage không trọng lực - Nhiệt hồng ngoại


Nâng cấp chiều dài túi khí chân


Queencrown

Giá:

25.000.000đ

Giá công bố : 42.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QE 66 Pro

Điều khiển giọng nói tiếng Việt thông minh


Massage 4D - Rô bốt massage di chuyển


Trí tuệ nhân tạo Ai dò tìm huyệt đạo tự động


Queencrown

Giá:

35.000.000đ

Giá công bố : 50.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC S450

Công nghệ 4D - Rô bốt massage


Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Massage kéo giãn chuyên sâu


Queencrown

Giá:

35.000.000đ

Giá công bố : 60.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC T1

Thiết kế công thái học


Công nghệ 2D - Bi massage cố định


Zero Gravity


Queencrown

Giá:

7.100.000đ

Giá công bố : 9.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QA77

Công nghệ massage 3D Max - Túi khí kép toàn thân


Không trọng lực - Nhiệt Hồng Ngoại


Tùy chỉnh đa nhiệm - Loa Hifi cao cấp


Queencrown

Giá:

19.995.000đ

Giá công bố : 29.995.000đ

Ghế massage Queen Crown QE455 Pro

Công nghệ 4D- Massage rô bốt di chuyển


Dò tìm huyệt đạo tự động - Zero Gravity


Công nghệ điều khiển giọng nói tiếng Việt


Queencrown

Giá:

27.500.000đ

Giá công bố : 44.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC LX3 ECO

Công nghệ 4D - Rô bốt massage


Trí tuệ nhân tạo Ai


Zero Gravity - Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

19.900.000đ

Ghế massage Queen Crown QE79 Pro

Công nghệ 4D- Massage rô bốt di chuyển


Zero Gravity - Nhiệt Hồng Ngoại


Massage đầu gối chuyên sâu bằng túi khí


Queencrown

Giá:

25.000.000đ

Giá công bố : 42.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QE 455

Massage 4D - Rô bốt massage di chuyển


Massage đầu gối sâu bằng túi khí


Body Scan - Không trọng lực


Queencrown

Giá:

26.500.000đ

Giá công bố : 43.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QE 66 Luxury Pro

Công nghệ 4D- Massage rô bốt di chuyển


Công nghệ Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Body Scan - Zero Gravity


Queencrown

Giá:

50.000.000đ

Giá công bố : 70.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QE 79S

Công nghệ massage 4D - Rô bốt massage di chuyển


Không trọng lực - Nhiệt Hồng Ngoại


Tùy chỉnh đa nhiệm - Loa Hifi cao cấp


Queencrown

Giá:

25.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QE 66

Công nghệ massage 4D - Rô bốt massage di chuyển


Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Không trọng lực - Body Scan


Queencrown

Giá:

35.000.000đ

Giá công bố : 50.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC S460

Massage kéo giãn chuyên sâu


Công nghệ 4D - Rô bốt massage di chuyển


12 bài tập massage + đa tùy chỉnh


Queencrown

Giá:

35.000.000đ

Giá công bố : 62.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC S470

Công nghệ 4D - Rô bốt massage


Massage kéo giãn sâu, Body Scan


Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Queencrown

Giá:

33.000.000đ

Giá công bố : 54.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC V8

Công nghệ con lăn đa điểm


Tùy chỉnh lực massage, lực ép túi khí, vùng massage


Bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt


Queencrown

Giá:

18.995.000đ

Ghế massage Queen Crown QC 699

Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

20.995.000đ

Giá công bố : 35.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC FX5

Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Massage kéo giãn - Trí tuệ nhân tạo Ai


Queencrown

Giá:

35.000.000đ

Giá công bố : 60.000.000đ

Ghế massage Luxury HAGEN 699

Trí tuệ nhân tạo Ai


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Sưởi nhiệt hồng ngoại hỗ trợ trị liệu


Queencrown

Giá:

31.150.000đ

Giá công bố : 44.500.000đ

Ghế massage Queen Crown QC SL666i

Massage kéo giãn chuyên sâu


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Zero Gravity - Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

35.995.000đ

Giá công bố : 60.500.000đ

Ghế massage Queen Crown QC T15

Thiết kế công thái học


Công nghệ con lăn đa điểm


Loa Bluetooth - Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

18.995.000đ

Giá công bố : 22.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC MD1

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Loa Bluetooth cao cấp


Queencrown

Giá:

23.900.000đ

Giá công bố : 28.200.000đ

Ghế massage Queen Crown QC MD2 Pro

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Hệ thống con lăn kép (Rô bốt 4D+Con lăn Ngọc Linh)


Zero Gravity - Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá: Liên hệ đại lý

Giá công bố : 60.200.000đ

Ghế massage Queen Crown QC V5i

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Zero - Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

19.825.000đ

Giá công bố : 26.800.000đ

Ghế massage Queen Crown QC LX3 Plus

Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Trí tuệ nhân tạo Ai - Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

25.995.000đ

Giá công bố : 39.700.000đ

Ghế massage Queen Crown QC7 Plus

Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Trí tuệ nhân tạo Ai


Queencrown

Giá:

35.995.000đ

Giá công bố : 59.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC CX7 Plus

Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Hệ thống con lăn kép (Rô bốt 4D+Con lăn Ngọc Linh)


Thanh ray SL 145cm tăng diện tích massage


Queencrown

Giá: Liên hệ đại lý

Giá công bố : 66.500.000đ

Ghế massage Queen Crown QC7

Trí tuệ nhân tạo Ai


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt


Queencrown

Giá:

35.000.000đ

Giá công bố : 55.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC V9

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Loa Bluetooth cao cấp


Queencrown

Giá:

19.495.000đ

Giá công bố : 30.500.000đ

Ghế massage Queen Crown QC CX8

Trí tuệ nhân tạo Ai - Zero Gravity


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Loa Bluetooth cao cấp


Queencrown

Giá:

23.000.000đ

Giá công bố : 45.490.000đ

Ghế massage Queen Crown QC T19

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Nhiệt hồng ngoại


Queencrown

Giá:

20.195.000đ

Giá công bố : 31.600.000đ

Ghế massage Queen Crown QC SL666

Trí tuệ nhân tạo Ai


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Bảng điều khiển cảm ứng tiếng Việt


Queencrown

Giá:

32.995.000đ

Giá công bố : 52.300.000đ

Ghế massage Queen Crown QC L8

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ con lăn đa điểm


Sưởi nhiệt hồng ngoại hỗ trợ trị liệu


Queencrown

Giá:

18.995.000đ

Giá công bố : 29.200.000đ

Ghế massage Queen Crown QC CX7

Trí tuệ nhân tạo Ai


Hệ thống con lăn kép (Rô bốt 4D+Con lăn Ngọc Linh)


Thanh ray SL145cm


Queencrown

Giá:

41.920.000đ

Giá công bố : 64.500.000đ

Ghế massage Queen Crown QC LX3

Điều khiến cảm ứng tiếng Việt


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Loa Bluetooth - Zero Gravity


Queencrown

Giá:

25.495.000đ

Giá công bố : 38.700.000đ

Ghế massage Sofa Queen Crown QC-4F

Thiết kế công thái học


Công nghệ 3D


Điều chỉnh độ ngả linh hoạt


Queencrown

Giá: Liên hệ đại lý

Giá công bố : 21.995.000đ

Ghế massage Queen Crown QC SL11

Trí tuệ nhân tạo Ai


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Điều khiển cảm ứng tiếng Việt


Queencrown

Giá:

34.995.000đ

Giá công bố : 42.000.000đ

GHẾ MASSAGE CAO CẤP

Ghế massage Queen Crown QL 007 Luxury

Điều khiển giọng nói tiếng Việt siêu nhạy


Massage 5D - Rô bốt massage di chuyển


Đo chỉ số sức khỏe thông minh - Massage kéo giãn sâu


Queencrown

Giá:

58.000.000đ

Giá công bố : 95.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC A7 Luxury

Nâng cấp chiều dài túi khí bắp chân - Massage đầu gối chuyên sâu


Công nghệ 5D - Rô bốt massage cao cấp


Sạc nhanh không dây, Điều khiển giọng nói Tiếng Việt


Queencrown

Giá:

67.800.000đ

Giá công bố : 105.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QL 008 Luxury

Massage 5D bằng rô bốt di chuyển


Công nghệ Điều khiển giọng nói tiếng Việt


Body Scan - Kéo giãn chuyên sâu


Queencrown

Giá:

62.500.000đ

Giá công bố : 103.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC A7 Sport

Công nghệ 5D - Rô bốt massage cao cấp


Massage kéo giãn, massage đầu gối chuyên sâu


Màn hình TFT LCD, điều khiển giọng nói tiếng Việt


Queencrown

Giá:

67.800.000đ

Giá công bố : 105.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QL008

Massage 5D bằng rô bốt di chuyển


Massage bắp chân bằng con lăn


Kéo giãn sâu - Body Scan


Queencrown

Giá:

60.500.000đ

Giá công bố : 101.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC A9 Sport

Công nghệ 4D Max - Rô bốt massage cao cấp


Massage đầu gối chuyên sâu


Điều khiển giọng nói tiếng Việt thông minh


Queencrown

Giá:

60.500.000đ

Giá công bố : 95.000.000đ

Ghế massage Queen Crown Fantasy X9

Công nghệ 5D - Rô bốt massage cao cấp


Điều khiển cảm ứng TFT, điều khiển nhanh, giọng nói tiếng Việt


Thanh ray SL 145cm tăng diện tích massage


Queencrown

Giá:

63.500.000đ

Giá công bố : 103.000.000đ

Ghế massage Queen Crown Fantasy X1

Tự động kéo dài chân


Công nghệ 6D Max tăng cường - Rô bốt massage cao cấp


Nâng lưng cảm ứng tự động


Queencrown

Giá:

69.495.000đ

Giá công bố : 136.000.000đ

Ghế massage Queen Crown Fantasy M8

Thanh ray SL 145cm


Công nghệ 4D Max - Rô bốt massage cao cấp


Theo dõi chỉ số sức khỏe


Queencrown

Giá:

68.800.000đ

Giá công bố : 110.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC A5 Sport

Trí tuệ nhân tạo Ai


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Loa Hifi cao cấp


Queencrown

Giá:

45.995.000đ

Giá công bố : 78.000.000đ

Ghế massage Queen Crown Fantasy X6

Massage đầu gối chuyên sâu


Công nghệ 5D - Rô bốt massage cao cấp


12 bài tập massage - 2 chế độ Zero Gravity


Queencrown

Giá:

59.995.000đ

Giá công bố : 85.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC CX6

Trí tuệ nhân tạo Ai


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Nhiệt hồng ngoại - Zero Gravity


Queencrown

Giá:

58.000.000đ

Giá công bố : 83.000.000đ

Ghế massage Queen Crown Smart One

Thanh ray SL 145cm - Body Scan


Công nghệ 6D - Rô bốt massage cao cấp


3 chế độ Zero Gravity


Queencrown

Giá:

55.000.000đ

Giá công bố : 75.000.000đ

 Ghế massage Queen Crown QC 488 Sport

Kéo dãn chuyên sâu kiểu Thái


Công nghệ 6D - Rô bốt massage cao cấp


21 bài tập chuyên biệt


Queencrown

Giá:

86.000.000đ

Giá công bố : 110.000.000đ

Ghế massage Queen Crown Smart A8

Điều khiển giọng nói


Công nghệ 6D - Rô bốt massage cao cấp


Thanh ray SL145cm - - Kéo giãn kiểu Thái


Queencrown

Giá:

81.890.000đ

Giá công bố : 130.000.000đ

GHẾ MASSAGE KINH DOANH

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD9

Máy thu tiền thông minh - Nhận diện mệnh giá


Công nghệ con lăn đa điểm


Hệ thống túi khí kép toàn thân


Queencrown

Giá:

21.495.000đ

Giá công bố : 25.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD77

Công nghệ 3D Max - Con lăn cố định


Hệ thống túi khí kép toàn thân


Thùng thu tiền thế hệ mới


Queencrown

Giá:

22.990.000đ

Giá công bố : 28.900.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD7

Máy thu tiền thông minh - Nhận diện mệnh giá


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


2 tùy chọn chân ghế


Queencrown

Giá:

30.495.000đ

Giá công bố : 38.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD6

Máy thu tiền thông minh


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Hệ thống túi khí kép toàn thân


Queencrown

Giá:

29.495.000đ

Giá công bố : 35.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD008

Công nghệ 5D - Rô bốt di chuyển


Thùng thu tiền thông minh nhận diện mọi mệnh giá


Cánh nhựa ABS + da PU vân Nappa cao cấp


Queencrown

Giá:

43.995.000đ

Giá công bố : 77.500.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD008 Plus

Thống kê doanh thu - Reset doanh thu về 0


Bảng điều khiển nhanh tích hợp cổng sạc USB


Công nghệ 5D-Rô bốt massage di chuyển


Queencrown

Giá:

44.500.000đ

Giá công bố : 78.000.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD008 QR

Công nghệ 5D - Rô bốt di chuyển


2 hình thức thanh toán: tiền mặt + QR


Công nghệ Ai - Túi khí kép toàn thân


Queencrown

Giá:

46.000.000đ

Giá công bố : 79.000.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD77 QR

2 hình thức thanh toán: QR + tiền mặt


Công nghệ massage 3D Max chuyên sâu


Quản lý tiện lợi qua App Queen Crown


Queencrown

Giá:

24.490.000đ

Giá công bố : 30.900.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD77 Plus

Công nghệ 3D Max - Con lăn cố định


Hiển thị số tiền tích lũy, số tiền hiện tại


Tùy chỉnh độ ngả ghế - Cổng sạc USB


Queencrown

Giá:

23.500.000đ

Giá công bố : 29.900.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD6 QR

Công nghệ 4D - Rô bốt massage


2 hình thức thanh toán tiền mặt và QR Code


Quản lý tại App Queen Crown


Queencrown

Giá:

37.829.500đ

Giá công bố : 41.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD9 QR

Quét QR thanh toán cực nhanh


Quản lý từ xa dễ dàng bằng app Queen Crown


Công nghệ massage 3D - Con lăn cố định


Queencrown

Giá:

27.795.000đ

Giá công bố : 31.000.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD7 QR

Thanh toán QR Code hiện đại


Quản lý dễ dàng tại App Queen Crown


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Queencrown

Giá:

40.995.000đ

Giá công bố : 59.000.000đ

Ghế massage Queen Crown QC KD7i Plus

Công nghệ 4D - Rô bốt massage


Thống kê doanh thu, cài đặt số tiền tiện lợi


Cảnh báo hết thời gian ngồi ghế massage


Queencrown

Giá:

38.000.000đ

Giá công bố : 58.000.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD6 Plus

Thống kê doanh thu, Cảnh báo hết giờ


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Cài đặt số tiền linh hoạt


Queencrown

Giá:

30.995.000đ

Giá công bố : 37.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD7 Plus

Thống kê doanh thu, Cảnh báo hết giờ


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Cài đặt số tiền, thời gian trải nghiệm


Queencrown

Giá:

31.995.000đ

Giá công bố : 40.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD9 Plus

Máy thu tiền thông minh - Nhận diện mệnh giá


Công nghệ 3D - Bi massage cố định


Tùy chỉnh nâng hạ ghế - Cài đặt số tiền, thời gian


Queencrown

Giá:

22.995.000đ

Giá công bố : 27.995.000đ

GHẾ MASSAGE BỎ TIỀN

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD7

Máy thu tiền thông minh - Nhận diện mệnh giá


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


2 tùy chọn chân ghế


Queencrown

Giá:

30.495.000đ

Giá công bố : 38.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD6 Plus

Thống kê doanh thu, Cảnh báo hết giờ


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Cài đặt số tiền linh hoạt


Queencrown

Giá:

30.995.000đ

Giá công bố : 37.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD7 Plus

Thống kê doanh thu, Cảnh báo hết giờ


Công nghệ 4D - Rô bốt masage


Cài đặt số tiền, thời gian trải nghiệm


Queencrown

Giá:

31.995.000đ

Giá công bố : 40.995.000đ

Ghế massage kinh doanh Queen Crown QC KD9 Plus

Máy thu tiền thông minh - Nhận diện mệnh giá


Công nghệ 3D - Bi massage cố định


Tùy chỉnh nâng hạ ghế - Cài đặt số tiền, thời gian


Queencrown

Giá:

22.995.000đ

Giá công bố : 27.995.000đ

ĐƯỢC TIN DÙNG BỞI CÁC DOANH NGHIỆP UY TÍN

Bình luận Ghế Massage Toàn Thân
Bạn cảm thấy sản phẩm như thế nào?(chọn sao nhé)

Tuyệt vời

Rất tốt

Tốt

Bình thường

Chưa tốt